Conventii Internationale

  1. Tratat European nr. 185, din 23 noiembrie 2001, cu privire la conventiile privind criminalitatea informatica. Publicata in M.Of. nr. 343/20.04.2004.
  2. Declaratie privind libertatea comunicarii pe Internet. Adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la cea de a 840-a reuniune a Ministrilor Adjuncti. Publicata la Strasbourg in 28.05.2003.