Comunicatiile Electronice

Legislatie privind Comunicatiile Electronice

  1. Legea nr. 239, din 15 iulie 2005, privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor. Publicata in M.Of. 663/26.07.2005.
  2. Legea nr. 304, din 4 iulie 2003, pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice. Publicata in M.Of. nr. 551/31.07.2003.
  3. Legea nr. 642, din 7 decembrie 2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002. Publicata in M.Of. nr. 928/18.12.2002.
  4. Legea nr. 591, din 29 octombrie 2002, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002. Publicata in M.Of. nr 791/30.10.2002.
  5. Legea nr. 527, din 17 iulie 2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002. Publicata in M.Of. nr. 602/14.08.2002.
  6. Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 79, din 13 iunie 2002, privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor. Publicata in M.Of. 457/27.06.2002.
  7. Ordonanta Guvernului nr. 34, din 30 ianuarie 2002, privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora. Publicata in M.Of. nr 88/2.01.2002.
  8. Ordonanta Guvernului nr. 31, din 30 ianuarie 2002, privind serviciile postale. Publicata in M.Of. nr. 87/1.01.2002.