Comertul pe Internet

Comertul Electronic

 1. Lege nr. 121, din 4 mai 2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 365/2002, privind comertul electronic. Publicata in M.Of. nr 403/10.05.2006.
 2. Hotarire de Guvern nr. 1308 din 20 noiembrie 2002, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic. Publicata in M.Of. nr. 877/5.12.2002.
 3. Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. Publicata in M.Of. nr. 279/21.04.2003.
 4. Lege nr. 365, din 7 iunie 2002, privind comertul electronic. Publicata in M.Of. nr. 483/05.07.2002.

Contractul la Distanta

 1. Lege nr. 51, din 21 ianuarie 2003, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta. Publicata in M.Of. nr. 57/31.01.2003.
 2. Ordonanta Guvernului nr. 130 din 31 august 2000, privind regimul juridic al contractelor la distanta. Publicata in M.Of. nr. 431/2.09.2000.

Prelucrarea Datelor Personale si Protectia Vietii Private

 1. Legea nr. 102, din 3 mai 2005, privind infiintarea, organizarea si functionara Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Publicata in M.Of. nr. 391/9.05.2005.
 2. Legea nr. 506, din 17 noiembrie 2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Publicata in M.Of. 1101/25.11.2004.
 3. Legea nr. 677, din 21 noiembrie 2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Publicata in M.Of. nr. 790/12.12.2001.

Semnatura Electronica

 1. Ordinul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei nr 221, din 16 iunie 2005, privind aprobarea normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale. Publicata in M.Of. nr. 534/23.06.2005.
 2. Lege nr. 589, din 15 decembrie 2004, privind regimul juridic al activitatii electronice notariale. Publicata in M.Of. nr. 20.12.2004.
 3. Lege nr. 451, din 1 noiembrie 2004, privind marca temporala. Publicata in M.Of. nr. 1021/5.11.2004.
 4. Hotarirea Guvernului nr. 1259, din 31 decembrie 2001, privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Publicata in M.Of. nr.847/28.12.2001.
 5. Legea nr. 455, din 18 iulie 2001, privind semnatura electronica. Publicata in M.Of. nr 429/31.07.2001.

Platile Electronice

 1. Ordinul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei nr. 218, din 14 iunie 2004, privind procedura de avizare a instrumentelor de plata cu acces la distanta, de tipul aplicatiilor Internet-banking, home-banking sau mobile-banking. Publicat in M.Of. nr. 579/30.06.2004.
 2. Banca Nationala a Romaniei Regulament nr. 4, din 13 iunie 2002, privind tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii. Publicat in M.Of. nr. 503/12.07.2002.

Concurenta

 1. Legea nr. 538, din 25 noiembrie 2004, privind modificarea si completarea Legii Concurentei nr. 21/1996. Publicata in M.Of. nr. 1130/30.11.2004. • Legea nr. 298, din 7 iunie 2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991, privind combaterea concurentei neloiale. Publicata in M.Of. nr. 313/12.06.2001.
 2. Legea nr. 21, din 10 aprilie 1996, legea concurentei. Publicata in M.Of. nr. 88/30.04.1996.
 3. Legea nr. 11, din 29 ianuarie 1991, privind combaterea concurentei neloiale. Publicata in M.Of. nr. 24/30.01.1991.